Sarphati

Sarphati, een ongekende volksheld


Harpert Michielsen

Amsterdam. Begin negentiende eeuw. Een groot deel van de bevolking sterft aan cholera; de kolere. Grachten zijn open riolen en een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Een failliete stad met een roemrijk verleden en een hopeloze toekomst. Die stad smeekt om hulp, en die hulp komt; Van een joodse armenarts: Samuel Sarphati.

Hij trekt Amsterdam letterlijk uit de stront en bouwt paleizen voor haar inwoners.

Acteur Harpert Michielsen, die ook geschiedenis heeft gestudeerd, maakt educatieve voorstellingen over Amsterdammers die je van de straatnaam kent, maar waarvan je geen idee hebt wie ze zijn. Want wie kent Sarphati nog? Die heet toch Park van zijn achternaam?

Deze voorstelling is geschikt voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Tekst en spel Harpert Michielsen Regie Tonje Langeveld
Het optreden is ca. 75 minuten

Bekijk ook andere voorstellingen…