HOEZO SPINOZA?

Het is belangrijk het menselijke handelen niet te bespotten, niet te betreuren, niet te veroordelen, maar te begrijpen. 


Spinoza wordt in Nederland omarmd als de ultieme ‘denker des vaderlands’, die in Amsterdam naamgever is van een straat, een standbeeld, een lyceum, een campus, een lezing en meer. Ooit sierde zijn portret het biljet van duizend gulden en de Spinoza-premie is de hoogst mogelijke wetenschappelijke prijs. Kortom Spinoza is onze hoogste waarde. 

Harpert Michielsen

Maar wat weten we eigenlijk van hem? Wie was die man en wat is zijn gedachtegoed? Waarom is hij juist nu belangrijk? Hoezo Spinoza? 

De antwoorden van Spinoza kunnen ons richting en troost bieden. Hij weet immers wat het betekent om in isolement te leven; in 1656 werd hij door de Portugees-Israëlitische Gemeente uit de joodse gemeenschap verstoten. Hij leefde, als tweede generatie immigrant, tussen twee culturen en overleefde twee pestepidemieën.  

Spinoza vond waardigheid en vrijheid in zichzelf. In zijn werk legt hij uit hoe we ons hoofd niet op hol moeten laten brengen door angst en woede, hoe we onszelf kunnen bevrijden van ons streven naar geld, roem en status.  
 
Hij vertelt ons hoe we gelukkig kunnen worden door dit juist niet meer na te streven, maar door tolerant, begripvol en tevreden te zijn met het hier en nu. 

Harpert Michielsen is zelf geen filosoof, maar theatermaker, waardoor hij het werk van Spinoza bekijkt als een nieuwsgierige leek. Hij neemt het publiek mee in een wonderlijke ontdekkingstocht door het leven en denken van deze nieuwe Nederlander uit de 17e eeuw. 

Tekst en spel Harpert Michielsen Eindregie Martijn de Rijk 

De voorstelling over deze vrijdenker is geschikt om klassikaal voor ca. 30 leerlingen of voor meerdere klassen ca. 100 leerlingen en docenten te spelen in de aula of theaterzaal. 


Bekijk ook andere voorstellingen…